Algemene voorwaarden

Algemeen;

 1. Direct na de aanmelding verwerken wij al uw gegevens en zetten het contract vanaf de aanmeld datum in werking.
 2. U gaat een jaar abonnement aan waarbij de overeenkomst na het eerste jaar steeds opzegbaar is met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. U bent de overeenkomst schriftelijk overeengekomen, u dient deze derhalve ook schriftelijk op te zeggen. Deze opzeggingsbrief dient u te verzenden naar het vestigings adres. U dient dit bij voorkeur aangetekend te doen.

Betaling:

 1. U machtigt DCS voor het maandelijks afschrijven van uw abonnementsgeld middels een automatische incasso van het rekeningnummer dat u heeft opgegeven bij uw aanmelding. Bij niet tijdige betaling bent u van rechtswege in verzuim. DCS stelt u dan alsnog in de gelegenheid om binnen twee weken aan uw betalingsverplichting te voldoen. Na deze periode is DCS gerechtigd om wettelijke rente en in alle redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen. Indien u in gebreke blijft en niet betaald is DCS gerechtigd rechtsmaatregelen te nemen en kan DCS eenzijdig dit abonnement opzeggen.
 2. DCS is gerechtigd om jaarlijks haar tarieven aan te passen. Indien er sprake is van een tariefsverhoging heeft u het recht om de overeenkomst op te zeggen

Voorwaarden mbt reinigingen zijn;

 1. Controleer op de dag van de reiniging of de sticker op de container aanwezig is (geen sticker betekend geen reiniging). Neemt u dan contact met ons op, wij zorgen direct voor een nieuwe.
 2. Het is de bedoeling dat u uw container in de juist opgegeven straat zet en laat staan totdat deze gereinigd is (uiterlijk tot 18.00).
 3. Chemisch afval dient u zelf te deponeren bij uw gemeente.
 4. Indien uw container niet leeg is kunnen wij deze niet reinigen.
 5. Op basis van de milieuwetgeving mag u geen vet of bakolie, alsmede uitwerpselen van dieren los in uw container werpen. Dit soort vervuilde containers mogen wij dan ook niet reinigen.
 6. Wij behouden het recht door het niet naleven van de gestelde voorwaarden uw container niet te reinigen.

Bijzondere situaties;

 1. Wanneer de container niet goed of geheel niet is geleegd kunnen wij deze niet reinigen, wij maken dit kenbaar middels een brief tussen de containerdeksel,of per mail. U dient dit te melden bij de afval inzamelaar. Wij stellen ons hier niet aansprakelijk voor.
 2. Bij overmacht als bijvoorbeeld onwerkbaar weer zoals vorst, sneeuw, storm of een weeralarm voeren wij geen reinigingen uit i.v.m de verkeersveiligheid. Ook bij overige zaken zoals bijvoorbeeld het corona virus kan het voorkomen dat wij niet kunnen en/of mogen reinigen. Deze reinigingen komen te vervallen er er geldt dan geen recht op restitutie van het abonnementsgeld,wel besteden wij extra zorg aan de eerst volgende reinigingsbeurt.Wij reinigen niet tijdens de bouwvak vakantie.

Reinigingsschema 2021

Even weken:
2-6-10-14-18-22-26-38-46-50

Oneven weken:
3-7-11-15-19-23-27-35-39-43-47-51

Contact

T. 0610619717

whattsapp: 0610619717
E. klantenservice@dcs.nu

WhatsApp WhatsApp direct!